Obowiązek w zakresie odpadów opakowaniowych

 1. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wytworzenia odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe są odbierane:
   Bezpośrednio z gospodarstw domowych
   W punktach PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

  LAMUSOWNIA ,ul. Nowohucka 1d, 31-580 Kraków Tel. 12 64-62-370 e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl;

  PGOW (Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych)- Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków, Tel. 12 278-30-81, 12 34-00-472 e-mail barycz@mpo.krakow.pl;

 2. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy obowiązuje następująca zasada segregacji odpadów opakowaniowych:
   POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO- PAPIER
   POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO- PLASTIK/METAL
   POJEMNIK KOLORU ZIELONEGO- SZKŁO (białe i kolorowe)

znaki na opakowaniach

pixel